Q&A

Vaak terugkerende vragen

Wat is een maatwerkbedrijf?

Een maatwerkbedrijf is wat we vroeger een beschutte werkplaats noemden. Hoewel de term beschutte werkplaats nog vaak wordt gebruikt, kiezen we zelf toch liever voor de term maatwerkbedrijf. Dat heeft te maken met de gewijzigde visie op onze functie en de rol van de sociale economie. We bieden nog steeds een beschermde omgeving, maar leggen vandaag veel meer de nadruk op wat mensen wél kunnen, en veel minder op hun beperking.

Onze mensen hebben zeer diverse competenties en onze toegevoegde waarde bestaat er net in om de juiste mensen op de juiste opdrachten in te zetten. Bovendien denken we met u mee en werken we een oplossing op maat uit die het best aan uw noden beantwoordt. Zo leveren wij bijzonder kwalitatief werk op maat van onze klanten.

Wat is de expertise van TWI?

Wij zijn actief op 5 domeinen: verpakking & mailing, digitalisering, uitwerk en groenonderhoud. In al deze activiteiten beschikken we over mensen met jarenlange ervaring en monitoren die nauwkeurig weten welke opdracht ze aan wie kunnen toevertrouwen.

Wat kan ik van TWI verwachten?

Accuraat werk, toewijding en enthousiasme. Net door hun handicap zijn vele van onze medewerkers in staat om een aantal taken juist beter uit te voeren dan een doorsnee arbeider, zoals het minutieus tellen van kleine onderdelen in een verpakking of heel systematisch scannen van documenten.

Hoeveel mensen werken er bij TWI?

TWI stelt 180 personen te werk: 160 doelgroepmedewerkers met elk hun specifieke vaardigheden en een 20-tal staf en monitoren die de opdrachten aan de daarvoor best gekwalificeerde medewerkers toevertrouwen.

Kan ik aan de slag bij TWI?

  1. Je wil aan de slag bij TWI als persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer kom je in aanmerking?Je hebt een toelating tot tewerkstelling in een beschutte werkplaats of maatwerkbedrijf. Deze kan je bekomen bij de VDAB. Je behoort tot andere kansengroepen; wij selecteren mensen:
    – in functie van de noden van TWI
    – in functie van de specifieke situatie van een persoon
  2. Je wil aan de slag bij TWI als monitor 
  3. Wil je mensen uit kansengroepen stimuleren om vanuit hun uniciteit verder te groeien? Raadpleeg regelmatig onze vacatures. Ook spontane sollicitaties zijn altijd welkom (info@twi.brussels). Als je voldoet aan ons profiel, nodigen we je graag uit voor een gesprek.

Wat is 'sociale economie'?

Sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven. Ze stellen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden voorop en hanteren vaak volgende basisprincipes: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid.

Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van de interne en externe relaties. Zij brengen goederen en diensten op de markt en zetten hun middelen economisch efficiënt in met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren.

Kan TWI goederen stockeren voor mij?

TWI heeft de mogelijkheid om goederen (tijdelijk) te stockeren voor u. Opgelet, dit geldt enkel voor opdrachten waar wij binnen een korte periode aan zullen starten of waar we net aan gestart zijn. Stockage voor langere perioden is soms mogelijk, maar kan enkel na aanvraag, in functie van de beschikbare ruimtes en tegen vergoeding.