Missie & visie

Onze missie

TWI biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dat met aangepaste begeleiding en in een beschermd kader, zodat elke medewerker de kans krijgt tot zelfrealisatie en persoonlijke groei.

Onze visie

Zelfrealisatie begint in een warme omgeving waar je je thuis en welkom voelt. Bij TWI plaatsen we de mensen en hun diversiteit centraal. Iedereen heeft talenten en kan daar iets unieks en waardevols mee doen, als hij of zij maar de kans krijgt.

Onze mensen staan er nooit alleen voor. Samenhorigheid, verbondenheid en het maatschappelijke engagement van de monitoren, die alle medewerkers en hun mogelijkheden kennen, zorgen ervoor dat onze mensen zich goed voelen bij TWI en zich maximaal kunnen ontplooien.

Onze klanten beschouwen wij als partners voor het verwezenlijken van onze missie. Op een professionele manier leveren wij een zeer divers gamma aan diensten, steeds op maat van onze klanten en onze mensen.
Wij bieden flexibele en creatieve oplossingen en spelen kort op de bal. Wij  respecteren hierbij de principes van MVO en investeren alle winstmarges in het verder realiseren van onze missie.

Onze waarden

1) Diversiteit

Daarmee refereren we niet alleen naar de uiteenlopende culturele achtergronden, maar ook – en vooral – naar de talenten die elk mens uniek en waardevol maken.

 

2) Verbondenheid

De TWI-medewerkers werken vaak in groep, vinden steun bij elkaar waardoor ze zich nog beter kunnen ontplooien. TWI bevordert ook de sociale cohesie binnen onze maatschappij door mensen erbij te laten horen en vooroordelen weg te nemen.

 

3) Flexibiliteit

Ons engagement tegenover onze klanten vertaalt zich in een zo flexibel mogelijke opstelling. Klantentevredenheid draagt immers eveneens bij tot de zelfrealisatie van onze medewerkers. Wij doen daarom ons uiterste best om aan alle vragen te voldoen. Wij spelen daarbij kort op de bal en denken creatief mee over efficiënte oplossingen.

 

4) Directe communicatie

Wij spelen kort op de bal. Alle communicatie verloopt steeds via de directe verantwoordelijke. Wie een vraag heeft, krijgt snel een antwoord.

 

5) Menselijke warmte

TWI is opgericht met een diepe toewijding aan menselijke warmte. Bij TWI staat het ondersteunen van mensen centraal in alles wat we doen. We streven ernaar een gastvrije en empathische omgeving te creëren waarin individuen worden gekoesterd en ondersteund, ongeacht hun achtergrond of overtuigingen. TWI verwelkomt en respecteert diversiteit in levensvisies en gelooft in het bevorderen van een inclusieve en ondersteunende gemeenschap.

Testimonials

Wij ondersteunen ook uw organisatie met onze mensen.