Sollicitatieformulier

Intake

1. Identificatiegegevens

Naam*
Voornaam*
Adres*
Telefoon / GSM*
E-mail
Geboortedatum en -plaats
Geslacht
 Man Vrouw
Taal
Rijksregisternummer

2. Administratieve gegevens

Erkenning VDAB voor Maatwerk (Vlaamse Beschutte werkplaatsen)
 Ja Nee
Erkenning PHARE (voor Franstalige Brussel Werkplaatsen)
 Ja Nee
Erkenning AWIPH (voor Franstalige Waalse Werkplaatsen)
 Ja Nee
Huidige situatie
 Werkende Mutualiteit Werkloos Beroepsopleiding Student Andere:
Familiale situatie

3. Opleiding en werkverleden

Opleiding
Werkverleden / beroepservaring

4. Praktische gegevens

Vanaf wanneer ben je beschikbaar?
Gewenste werkregime
 Full-time Part-time : hoeveel ?
Over welke vervoersmiddelen beschikt u?
 Eigen middelen: Openbaar vervoer
 Auto Fiets Brommer
Is het mogelijk om dagelijks bij ons te geraken tegen 7.30u ?
 Ja Nee

5. Wensen en verwachtingen van de sollicitant

Op welke afdeling zou je willen werken? Welke werkzaamheden genieten jouw voorkeur?

Heb je andere wensen, verwachtingen of opmerkingen?